Reynolds En Reynolds
Page Banner
Nieuws
Nieuws

WinCar presenteert de digitale werkorder


Binnen de meeste werkplaatsen is de afhankelijkheid van de papieren werkorder nog steeds groot. Veel zaken met betrekking tot deze werkorder worden op de werkorder geschreven. Hierdoor ontstaat er een onoverzichtelijke werkorder en loopt het onderhanden werk en de nog te factureren werkorders onnodig op. Daarnaast lopen veel verschillende communicatielijnen tussen afdelingen, klant en derden door elkaar heen zonder dat deze op een centrale plek worden geregistreerd. Hierdoor neemt de kans op fouten toe en kunnen zaken makkelijk vergeten worden. Uiteindelijk heeft dit onvermijdelijk invloed op het proces, de klanttevredenheid en het rendement.

WinCar biedt met de Digitale Werkorder oplossing voor deze uitdagingen.

Het gebruik van de Digitale Werkorder heeft de volgende voordelen:

  • Alle communicatie rondom het afhandelen van een werkorder verloopt digitaal, waardoor de efficiency toe neemt omdat er geen noodzaak meer is om naar elkaar toe te lopen;
  • Er wordt inzicht verschaft in de voortgang van het werkplaatsproces, waardoor het makkelijker wordt om zaken te verklaren en bij te sturen. Hierdoor kan het proces waar nodig worden geoptimaliseerd;
  • Er ontstaat een mogelijkheid om een uniforme werkwijze af te dwingen;
  • Het complete dossier wordt digitaal opgebouwd, waardoor er geen onderhanden werk meer blijft liggen omdat er nog zaken moeten worden geadministreerd nadat de werkorder is uitgevoerd. Hierdoor kan er direct worden gefactureerd;
  • De mogelijkheid bestaat om zaken te centraliseren;
  • Besparing van papier en dossierruimte.

Klik hier voor de brochure.

Heeft u vragen over WinCar? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Sales en maak geheel vrijblijvend een afspraak (0316 – 582810 of nld_sales@reyrey.com).