WinCar gecertificeerd met het VAT OK certificaat om tellerfaude te bestrijden

ZEVENAAR  — 

Reynolds and Reynolds is onlangs door Vereniging Aanpak Tellerfraude beloond met het VAT OK certificaat. Autobedrijven die gebruik maken van het pakket WinCar zijn ervan verzekerd dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan tellerstandregistratie.

Nieuwe wetgeving
Sinds 2014 is het voor autobedrijven wettelijk verplicht om bij onderhoudswerkzaamheden de tellerstand te registeren bij de RDW. Per 1 juli 2021 is er nieuwe wetgeving: De ondergrens van 150 euro is komen te vervallen. Om te zorgen dat de administratieve last voor autobedrijven beperkt blijft, is er door Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT), in samenspraak met de branche een set aan business rules opgesteld. Reynolds and Reynolds heeft zich als een van de eerste weten te committeren aan deze business rules en heeft haar systemen hierop aangepast.

Aanpak van tellerfraude
Het registreren van tellerstanden is een belangrijk onderdeel in het tegengaan van tellerfraude. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner en kan er een betrouwbaarder oordeel worden afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

Zekerheid van tellerstandregistratie voor het autobedrijf
Het autobedrijf dat gebruik maakt van WinCar kan er dan ook zeker van zijn dat het systeem zodanig is ingericht dat deze het autobedrijf optimaal faciliteert in het voldoen aan de wettelijke verplichting van tellerstandregistratie.

v.l.n.r.: Erna Bus (namens VAT), Rene Sanberg (Reynolds and Reynolds) en Paul Koster (Reynolds and Reynolds)

VAT Certificaat foto