"De Digitale Werkorder zorgt voor de transparantie die klanten willen"

Binnen de meeste werkplaatsen is de afhankelijkheid van de papieren werkorder nog steeds groot. Veel zaken met betrekking tot deze werkorder worden op de werkorder geschreven en in geval er gecommuniceerd moet worden tussen de werkplaats en receptie vindt dit in de regel plaats doordat de monteur naar de receptionist loopt of vice versa. Hetzelfde geldt voor levering van onderdelen.

Voordelen

  • Alle communicatie rondom het afhandelen van een werkorder verloopt digitaal, waardoor de efficiency toe neemt omdat er geen noodzaak meer is om naar elkaar toe te lopen;
  • Er wordt inzicht verschaft in de voortgang van het werkplaatsproces, waardoor het makkelijker wordt om zaken te verklaren en bij te sturen. Hierdoor kan het proces waar nodig worden geoptimaliseerd.
  • Er ontstaat een mogelijkheid om een uniforme werkwijze af te dwingen;
  • Het complete dossier wordt digitaal opgebouwd, waardoor er geen onderhanden werk meer blijft liggen omdat er nog zaken moeten worden geadministreerd nadat de werkorder is uitgevoerd. Hierdoor kan er direct worden gefactureerd.
  • De mogelijkheid bestaat om zaken te centraliseren;
  • Besparing van papier en dossierruimte.

 

Brochure Digitale Werkorder

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

error
error
error
error
error

En nu?

Nadat u op verzenden heeft gedrukt zal één van onze collega’s contact met u opnemen om uw vragen te bespreken. Wij respecteren uw privacy, dus wij zullen uw gegevens niet delen met derden.

Liever bellen?