WinCar

Voor WinCar is een licentiemodel ontwikkeld waarbij een bepaalde basisfunctionaliteit is samengesteld. In overleg met de gebruiker zal worden bepaald welke basisfunctionaliteiten wenselijk zijn. Afhankelijk van het aantal actieve gebruikers betaalt men maandelijks een bedrag voor gebruik, onderhoud en support. Het gebruik van het aantal modules binnen deze basisfunctionaliteit is niet van invloed op het maandbedrag.

 

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Bedrijven gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van personen- en bedrijfswagens en onderhoudsbedrijven kiezen met WinCar voor een volledig Windows product dat alle bedrijfsprocessen aanstuurt. Gebruik van WinCar leidt tot aantoonbare betere sales en service. Door het eenvoudige gebruik, de volledige integratie met Microsoft Office en de rechtstreekse koppeling aan diverse boekhoudprogramma’s verloopt de implementatie probleemloos. Bovendien wordt de invoering met een uitgebreid scala aan opleidingen ondersteund.

 

OP MAAT

In WinCar staat de mens in alle bedrijfsprocessen centraal. Dat levert een gebruiksvriendelijk pakket op, dat bovendien op maat is in te richten, bijvoorbeeld merkspecifiek, naar autorisatiestructuur of naar de werkwijze in een bedrijf.

 

ERVARING

Gezien de jarenlange ervaring met implementaties van WinCar binnen de automotive branche, waaronder Broekhuis Holding B.V., Dekker Autogroep, Driessen Autogroep, Van Mossel Ford B.V., Wassink Autogroep, zijn wij ervaren in het succesvol implementeren van WinCar waarbij standaardisatie, bedrijfsprocessen, centraal magazijn, klant contactcenter, rekening courant, intercompany, digitale werkorder en bijbehorende rapportages centraal staan.

Basis Modules WinCar

Logo Offerte & Ordercalculatie  OFFERTE & ORDERCALCULATIE
 
Met deze module kunnen offertes gemaakt worden van zowel prijslijst voertuigen als voorraad voertuigen welke daarna afgedrukt of gemaild kunnen worden. Alle bijbehorende handelingen zijn mogelijk, zoals calculatie van het in te ruilen voertuig en bewaken van de follow-up acties. De offertes kunnen doorgezet worden naar een verkooporder, waarna vanuit deze order automatisch een werkorder t.b.v. het gereedmaken aangemaakt kan worden, en er kan automatisch een verkoopfactuur gegenereerd worden.

 

Logo Aan- en Verkoop Management  AAN- EN VERKOOP MANAGEMENT

Het vervaardigen van aan- en verkoop nota’s van voertuigen. Rechtstreeks in deze module, of vanuit een verkooporder. Op verkoopfacturen kan direct een in te ruilen voertuig vermeld worden, welke dan vervolgens als een aankoop verwerkt wordt. Voor het vrijwaren is een compleet geïntegreerde koppeling met RDC en/of VWE beschikbaar. Het berekenen en administreren van de BPM (rest)bedragen is volledig geautomatiseerd. Na een aankoop of verkoop zal een voertuig auto­matisch de bijbehorende status “voorraad” of “klantvoertuig” krijgen.

 

Logo Werkplaats Management  WERKPLAATS MANAGEMENT

Voor het aanmaken van werkorders en werkplaatsfacturen voor uit te voeren werkzaamheden op voorraad- en klantvoer­tuigen. Vanuit één werkorder kunnen meerdere facturen aangemaakt worden. Alle bijbehorende handelingen kunnen worden vastgelegd en/of uitgevoerd: vervangend vervoer, pakketprijzen, garantie & coulance, vaste omschrijving van verrichtingen, flatrate tijden, berekening klein materiaal en milieuheffing, geïntegreerde koppeling met RDC en/of VWE diensten, prijsopgave’s, melding beschikbaarheid onderdelen, nacalculatie etc. Tevens zijn de meest belangrijke koppelingen met externe systemen beschikbaar, zoals Aldoc, Mijn Grossier en diverse EPC systemen.

 

Logo Onderdelen Management  ONDERDELEN MANAGEMENT

Voor het volledig voorraadbeheer in het magazijn. Bestelregels kunnen automatisch zijn gegenereerd vanuit geboekte onderdelen op de werkorders of baliefacturen. Tevens kunnen automatisch bestelregels aangemaakt op basis van een besteladvies. Bestellingen kunnen gemaakt worden specifiek voor een klant of het voertuig, zodat gewerkt kan worden met het “just in time” principe. Bestellingen kunnen per mail of op een andere wijze verzonden worden aan de leverancier. Artikelnummers behoeven slecht 1 maal ingevoerd te worden, om vervolgens beschikbaar te zijn op werkorder, baliefactuur, bestelling, pakbon en inkoopfactuur. Verder geeft deze module de mogelijkheid tot alle noodzakelijke functies t.b.v. de verkoop van onderdelen, zoals onderdeel offertes, onderdeel orders, onderdeel facturen en verzamelfacturen (met meerdere orders).

 

Logo RDC DienstenLogo VWE Diensten  RDC DIENSTEN EN/OF VWE DIENSTEN

Compleet geïntegreerde koppelingen met alle belangrijke diensten van het RDC en/of het VWE, zoals Raadplegen Voertuigen, APK afmelden, Voertuigscan XML, Online Registratie Bedrijfsvoorraad en BPM. Binnen deze module kunnen APK-formulieren en Vrijwaringsbewijzen en worden afgedrukt. Gegevens zoals BPM bedragen, APK vervaldatum en Technische Voertuiginformatie kunnen automatisch in WinCar verwerkt worden.

 

Logo Financieel Management  FINANCIEEL MANAGEMENT

Hiermee kunnen de journaalposten van alle voertuig gerelateerde facturen en pakbonnen welke in WinCar vervaardigd zijn gecontroleerd worden verwerkt naar WinCar Financieel of naar een ander financieel pakket. Tevens kunnen de NAW-gegevens van de debiteuren en de crediteuren worden doorgezet naar het financiële pakket. Het doorzetten van deze gegevens kan naar wens gebeuren na opdracht in WinCar, of automatisch tijdens een vooraf ingestelde vaste routine. Tevens kunnen in deze module globalisatie- en betalingsoverzichten gemaakt worden en heeft men de mogelijkheid om de periodieke herwaardering van de voorraad voertuigen te administreren.

 

Logo Management Informatie  MANAGEMENT INFORMATIE

Er wordt een standaard bibliotheek (gerubriceerd per afdeling) van overzichten beschikbaar gesteld. Alle overzichten kunnen naar wens volgens eigen inzicht samengesteld worden door te kiezen voor de gewenste selectie of sortering. Bijna alle overzichten starten met een beknopte weergave van de informatie, waarna kan worden doorgeklikt naar verschillende detailniveaus. Alle gegevens kunnen naar wens uitgevoerd worden op papier, naar HTML, of naar Excel. Het is tevens mogelijk om voor overzichten welke periodiek over een vaste periode vervaardigd moeten worden, een automatische routine aan te maken.

 

Logo Urenverantwoording  URENVERANTWOORDING

In deze module kunnen de monteurs in de werkplaats d.m.v. een barcodescanner de gewerkte tijden registreren op de betreffende werkorder, zodat vervolgens de werkplaatsreceptie vanuit de werkorder kan zien wie, en hoeveel uur gewerkt is aan een werkorder. Tevens wordt aan de werkplaatsfacturist in de vorm van een efficiëntie percentage de verhouding getoond tussen bestede- en gefactureerde tijd. Dit om te voorkomen dat er bij facturering vergeten wordt om uitgevoerde werkzaamheden te belasten. Naast het klokken door de werkplaats biedt deze module de mogelijkheid om een volledige aanwezigheidsregistratie te voeren voor alle medewerkers, met registratie van contracturen t.o.v. aanwezige uren, en het bijhouden van verlof- en andere afwezigheids uren. Deze module geeft tevens de mogelijkheid om via een barcodescanner onderdelen op de plek van afgifte op de werkorder te zetten.

 

Logo Systeembeheer  SYSTEEMBEHEER

De module systeembeheer is speciaal ontwikkeld voor applicatiebeheerders. Door de overzichtelijke menustructuur is het voor de applicatiebeheerders eenvoudig om inrichting te controleren of, indien nodig, aan te passen. Het autorisatiebeheer is via deze module te benaderen en ook nieuwe gebruikers en medewerkers kunnen snel via systeembeer aangemaakt worden.

 

Logo Multi Vestiging & Multi Administratie  MULTI VESTIGING & MULTI ADMINISTRATIE

Hier worden diverse functionaliteiten beschikbaar gesteld voor bedrijven met meerdere vestigingen en/of meerdere mer­ken. De vestigingen hebben hiermee de mogelijkheid om te werken met centrale gegevens, zoals klanten, voertuigen, documenten etc. Ook kan de vestigingen uitgebreid inzage worden verleend in elkaars gegevens, zoals onderdelenvoor­raad, voertuigvoorraad, offertes, etc. Daarnaast is het mogelijk om vanuit één vestiging te werken met meerdere admini­straties. De transacties tussen vestigingen onderling voor bijvoorbeeld onderdelen en voertuigen kunnen middels inter­company functionaliteiten worden verwerkt zodat de administratieve afhandeling van deze boekingen tot een minimum beperkt blijft.

 

Logo Inventarisatie  INVENTARISATIE

Speciale functionaliteit voor het printen en registreren van tellijsten, waarvan indien gewenst automatisch voorraadcorrec­ties aangemaakt worden. Tevens kunnen hier courantheids termijnen voor de onderdelenvoorraad ingesteld worden, zodat de courantheid van de onderdelenvoorraad bewaakt kan worden.

 

Logo Mailing  MAILING

Zeer uitgebreide mogelijkheden om gewenste selecties in WinCar te maken, bijvoorbeeld: APK mailingen, commerciële mailingen (specifieke klantgroepen/voertuigmodellen), aftersales (frequentie werkplaatsbezoeken). Deze mailingen kunnen naar wens per brief of per mail verzonden worden. Bij mailingen per mail, waarbij geen e-mailadres van de klant bekend is, kan automatisch een brief worden afgedrukt. Het is mogelijk om automatisch follow-up acties aan te maken in de geïntegreerde actie agenda.

 

PROCESONDERSTEUNING

WinCar biedt de functionaliteiten om de verschillende afdelings overschrijdende processen te ondersteunen door middel van actiesets en checklisten. Middels deze actiesets en checklisten kunnen essentiële stappen in het proces worden gemonitord waarbij de synergy tussen de verschillende afdelingen gewaarborgd kan worden.

 

Brochure WinCar

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

error
error
error
error
error

En nu?

Nadat u op verzenden heeft gedrukt zal één van onze collega’s contact met u opnemen om uw vragen te bespreken. Wij respecteren uw privacy, dus wij zullen uw gegevens niet delen met derden.

Liever bellen?